Xem điểm thi Chứng chỉ THCB và THNC

Nhập ngày tháng theo quy tắc: Ngày/Tháng/Năm.
Vd: 20/11/2013

Họ tên gõ Tiếng Việt có dấu


Trong trường hợp không tìm thấyy kết quả, các bạn học viên có thể thử lại bằng cách sau: - Nhập Tên không dấu, Ví dụ: nếu học viên tên Phúc, các bạn nhập là Phuc
Họ: Tên: Ngày thi: